Voorwaarden winactie snailmail

Voorwaarden winactie snailmail

  1. Deze voorwaarden (verder te noemen: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de "Winactie snailmail" (verder te noemen: de "Actie").
  2. De Actie wordt georganiseerd door Creatief met Papier. De actieperiode is 28 juli t/m 31 juli (12:00uur) 2019. Deelname aan deze actie is gratis.
  3. Deelname aan de Actie staat in beginsel uitsluitend open voor inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder. Minderjarige deelnemers mogen enkel deelnemen met toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger.
  4. Iedereen die tijdens de Actieperiode Instagram Creatief met Papier heeft geliked en op Instagram een bericht heeft achtergelaten, doet automatisch mee aan de Actie. Uit alle deelnemers selecteert Creatief met Papier op volledig willekeurige wijze 1 winnaar van de prijs. De prijswinnaar wordt door middel van een bericht op Instagram op de hoogte gesteld.
  5. Elke deelnemer kan slechts een keer meedoen aan de actie, ongeacht het aantal reacties dat deze deelnemer plaatst tijdens de Actie. De eerste reactie van de deelnemer zal met de Actie meedoen.
  6. Het recht van een winnaar om de prijs te ontvangen is niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om de prijs in te wisselen of om te ruilen voor vervangende prijzen of geld. Creatief met Papier verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. Creatief met Papier is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruik van de prijs. Creatief met Papier is niet aansprakelijk voor het verlies, te laat ontvangen of beschadiging van de prijs.
  7. De persoonsgegevens die Creatief met Papier in het kader van de Actie verzamelt, zal Creatief met Papier overeenkomstig haar Privacybeleid verwerken en gebruiken voor activiteiten in het kader van de uitvoering van de Actie, zoals het feit dat Creatief met Papier contact opneemt met de winnaar.
  8. Instagram is op geen enkele wijze verbonden met deze actie.